IT Media-Viral Marketing - IT Media Marketing

IT Marketing
Tel.02-932 8751, 02-107-8674, 085-919-0888
@it7Days
Go to content

Main menu:


IT Media
บริการทำสื่อส่งเสริมการตลาดและคุณค่าธุรกิจ
ด้วยไอที ผ่านสื่อสังคมเครือข่าย


ลีออมพ์  บริการส่งเสริมการตลาด
       
ผ่านช่องทางสื่อสาร Online - Offline
      
ที่ทำให้เกิดสร้างสายเชื่อมโยงต่อเนื่องและรวดเร็ว
        

การทำการตลาดที่มีการส่งต่อ ไปเร็ว และต้นทุนต่ำ  
คือการทำตลาดบนสื่อ social  Network  ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก
ทำให้เกิดช่องการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก  ซึ่งส่งผลต่อการสร้างปรากฏการณ์แบบ “บอกต่อ” หรือ “ปากต่อปาก”
จึงเป็นการตลาดแบบ
Viral Marketingการทำตลาดแบบ Viral Marketing ของเรา
มีจุดเด่นตรงที่สื่อข้อมูลนั้น ต้องถูกกระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
สื่อข้อมูลนั้นเน้นที่การสร้างเนื้อหาที่โดนใจ เกิดความรู้สึกที่ต้องแบ่งปัน แชร์ ออกไปให้กลุ่มเพื่อนรับรู้เช่นกัน

สื่อนั้นไม่ทำให้ผู้แชร์แบ่งปันมีภาพติดลบในทัศนคติไม่ดี...จึงทำให้เกิดการส่งต่อในวงกว้างให้มากที่สุด

  

มีผลการศึกษาถึงประสิทธิผลของการบอกต่อ

พบว่า 65% ของผู้ที่ซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง

เป็นเพราะฟังข้อมูลจากคนอื่น  


 Viral Marketing
มิได้เป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นและมีการยอมรับ แต่เป็นผลพวงของอินเตอร์เน็ต
เราเห็นว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งต่อข้อมูล
ซึ่งมีความน่าเชื่อถือเพราะ  "เพื่อนเป็นคนบอก"  และเพราะเพื่อนไม่ได้ทำการค้า
ไม่มีผลประโยชน์รายได้จากการส่งต่อ

 
 
 
รูปแบบบริการจัดทำสื่อ Viral Marketing ที่เราบริการจัดทำ มี 4 กลุ่ม คือ

 


Clip VDO.

 


info graphic.

 


face book.

 


Line@

 


 

  
ในแนวทางการทำสื่อ IT Media ของเรา เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบรับ  ที่ท่านต้องได้รับคือ....

     1. เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า
หรือ Customer Relation Support สร้าง Brand และทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงสายสัมพันธ์ที่ดี     2. สร้างยอดขาย รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่
เช่น การแจ้งข่าวสาร Promotion ส่วนลดพิเศษต่างๆ หรือ แจ้งสิ่งที่น่าสนใจให้กับลูกค้า
โดยกระตุ้นอันก่อให้เกิดความรู้สึกอยากซื้อขึ้นมาทันที     3. ประหยัดต้นทุน
เพราะถือว่าได้ว่าเป็นการทำสื่อ แบบ BTL  งบสื่อโฆษณาต่ำ และสื่อนั้นถูกส่งต่อจากผู้รับสื่อ
ที่ประทับใจไปอย่างต่อๆกัน  ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านมือถือสมาร์ทโฟน      4. ผลตอบรับความคิดเห็น นำไปใช้ในเชิงการวิจัย พัฒนาธุรกิจ
เช่น การแจกรางวัลจากคำถามเฉพาะ, คำถามที่มีต่อสินค้าและบริการ
เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น    


           


ติดต่อสอบถาม  โทร. 085-919-0888    
 

 
@it7Days
Tel.02-932 8751, 02-107-8674, 085-919-0888
Back to content | Back to main menu