3D Printer 3DModel 3D Phototype - IT Media Marketing

IT Marketing
Tel.02-932 8751, 02-107-8674, 085-919-0888
@it7Days
Go to content

Main menu:

3D Products
LEOMPS BOT

เครื่องสร้างต้นแบบชิ้นงาน 3มิติ ฉีดขึ้นรูปพลาสติคPLA
สร้างต้นแบบงาน จากไฟล์งาน 3มิติ ออกมาเป็นโมเดล ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
สู่การผลิตจริงได้ในเชิงอุตสาหกรรม
 LEOMPS BOT
คือ  เครื่องฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน 3มิติ จากโปรแกรมออกแบบ นำความคิดสู่วัตถุต้นแบบจริงจับต้องได้
LEOMPS BOT ฉีดขึ้นรูปด้วยวัสดุพลาสติก  ABS, PLA  หัวฉีดพลาสติกขึ้นรูปที่ละชั้น (Leyer) ตามหลักแกน XYZ

ตามที่เข้าใจ LEOMPS BOT คือ เครื่อง 3D Printer นั้นเอง

LEOMPS BOT เป็นเครื่อง 3D Printer ระบบใด
ระบบฉีดเส้นพลาสติก (FDM หรือ FFF)
FDM หรือ Fused Deposition Modeling เป็นเครื่องพิมพ์ 3มิติ ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน มีหลักการทำงานคือ การหลอมเส้นพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวแล้วฉีดออกมาเป็นเส้นผ่านหัวฉีด (Nozzle)  เครื่อง LEOMPS BOT จะวาดเส้นพลาสติกที่ถูกฉีดออกมา เป็นรูปร่างในแนบแกนระนาบ เมื่อเสร็จชั้นหนึ่งๆก็จะพิมพ์ในชั้นต่อๆไป ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ชิ้นงาน 3 มิติออกมา ตามการออกแบบวัตถุที่เราสั่งพิมพ์สอบถามคุณสมบัติ และราคา ได้ที่

 โทร.085-919-0777  
 
   
  
 
@it7Days
Tel.02-932 8751, 02-107-8674, 085-919-0888
Back to content | Back to main menu